In de technische sector ontstaat langzaam een schreeuwend tekort aan vaklieden, als we de recente berichtgeving hierover tenminste moeten geloven. Dit geldt niet alleen voor geheel Nederland maar ook voor Noordoost-Friesland, waar veel technische bedrijven vertegenwoordigd zijn. 47% van de industriële bedrijven voorziet problemen bij het verkrijgen van (hoger opgeleid) personeel. Er zijn acties opgezet: de techniekdag voor leerlingen van het voortgezet.

Techniekdagen

Techniekdagen zijn een soort opendagen waarbij schoolklassen worden uitgenodigd. De werkgroep heeft er voor gekozen om op dit onderdeel aansluiting te zoeken bij de reeds bestaande landelijke technetkringen, waarbij ook de 3 O’s samen komen (ondernemers, onderwijs, overheid)

Op 13 april 2012 is de eerste techniekdag georganiseerd in de regio Dokkum/Damwoude (Dantumadeel, Dongeradeel). Leerlingen van het Dockingacollege en de Saad gingen deze dag op bezoek bij een twintigtal technische bedrijven uit de regio. De ruim 200 leerlingen van 2 en 3 VMBO en 3 Havo kregen een kijkje in de keuken van de bedrijven. Zo kregen de leerlingen inzicht over de werkzaamheden binnen technische bedrijven, de verschillende functies en opleidingsniveaus. Daarbij hebben leerlingen onder begeleiding van ervaren technici een aantal producten zelf ontworpen/ontwikkelt.

Deze eerste techniekdag was een groot succes waardoor het op 12 oktober 2012 nog een keer is georganiseerd in regio Dokkum/Damwoude.

De Gouden Driehoek heeft haar netwerk uitgebreid en het enthousiasme gewekt bij regio Buitenpost, Kollum, Surhuisterveen (Achtkarspelen, Kollumerland). Op 15 maart 2013 werd ook in deze regio’s een techniekdag georganiseerd. Dit hadden 18 techniekbedrijven hun deuren open staan voor de leerlingen.

Na veel evaluaties is besloten dat er ook een techniekdag voor basisschoolkinderen wordt georganiseerd: TECHNICS4YOU. 11 en 12 oktober 2013 vond de eerste plaats voor de basisscholen in de gemeente Dantumadiel en Dongeradeel. 16 en 17 mei 2014 is Technics4YOU in de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland ca.

TOP