OVER ONS

De Gouden Driehoek is een samenwerkingsverband tussen de overheid, het onderwijs en de ondernemers van Noordoost-Friesland. Het is een netwerkorganisatie die bemiddelt tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. De overheid faciliteert de Gouden Driehoek.

Overtuiging

De gezamenlijke overtuiging is, dat de regio de moeite waard is, de overtuiging dat hier mooie kansen liggen, ook voor de jeugd, de overtuiging dat we de toekomst samen moeten oppakken. Daarom wil het platform “De Gouden Driehoek” niet alleen overtuiging delen en uitdragen, maar ook concrete acties ondernemen.

Kader is het Sociaal Economisch masterplan

De Gouden Driehoek stemt de activiteiten af op het Sociaal Economisch Masterplan. Binnen het Sociaal Economisch Masterplan richten ze zich vooral op de poot arbeidsmarkt en onderwijs. De Gouden Driehoek kan ook input leveren voor het Masterplan.

Doelstelling

De Gouden Driehoek wil zorgen voor een goede aansluiting van onderwijs en werkgelegenheid. Daarbij willen zij leerlingen wijzen op de mogelijkheden in Noordoost-Friesland.

Stuurgroep

Voorzitter: Henri Geursen

Penningmeester: Joop Wolters

Vertegenwoordiger gemeenten: Paul Maasbommel

Vertegenwoordiger onderwijs: Marcel Klaverkamp

Lid stuurgroep: Jenna Bottema

De voorzitters van de ondernemings-verenigingen H&I Dokkum, SOD Tytjerksteradiel, OSK Kollumerland en H&I Surhuisterveen sluiten vaak aan bij de vergaderingen van de stuurgroep. Hier wordt gebrainstormd over onderwerpen die opgepakt moeten worden. Onder de stuurgroep staan de werkgroepen. Zij pakken de projecten op.

Werkgroepen

Werkgroep techniek: Jenna Bottema

Werkgroep zorg: Ria Akkersdijk

TOP